Centrum Edukacji Easy Way

Diagnozy i konsultacje

Na czym to polega?

Diagnoza służy ocenie aktualnego poziomu rozwojowego dziecka na podstawie wywiadu obserwacji i przeprowadzeniu prób klinicznych.

  • Diagnoza pedagogiczna
  • Diagnoza VB – MAPP ocena umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.
  • Diagnoza w zakresie terapii ręki
  • Diagnoza logopedyczna

Konsultacja dotyczy pierwszego spotkania na którym na podstawie wywiadu, obserwacji przekazywane są wskazówki do dalszej współpracy lub zakwalifikowanie dziecka na terapię stałą

Konsultacja m.in  z logopedą, pedagogiem, psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą ręki, terapeutą behawioralnym, fizjoterapeutą.