Pierwsza wizyta u logopedy. Wywiad z rodzicem.

Pierwsza wizyta u logopedy, jak się przygotować do rozmowy?

O co zapyta nas logopeda i czemu to służy?

Pierwsze spotkanie z logopedą to przede wszystkim rozmowa z rodzicami/opiekunami i wnikliwa obserwacja dziecka. Jakich pytań można się spodziewać?

Logopeda zapyta między innymi o:
okres ciąży oraz porodu (jak przebiegała ciąża? Czy mama w czasie ciąży przyjmowała leki i jakie one były, w którym tygodniu odbył się poród, jak przebiegał, jaki był stan dziecka po porodzie)
– historie karmienia (jak dziecko było karmione po porodzie, po wyjściu ze szpitala, czy występowały trudności w karmieniu, jak przebiegało rozszerzanie diety?)
stan zdrowia dziecka (wyniki badań słuchu, rozwój motoryczny, kiedy dziecko siadało, czy raczkowało, kiedy zaczęło chodzić)
rozwój mowy (czy i kiedy głużyło, gaworzyło)
przebyte choroby, częstotliwość infekcji,
czy dziecko jest pod opieką innych specjalistów,
– to co niepokoi Was w rozwoju waszego dziecka.


Są to tylko przykładowe pytania. Taki wywiad z rodzicem ma na celu zdobycie informacji, które pozwolą na postawienie jak najdokładniejszej diagnozy. Wywiad z rodzicem ma formę swobodnej rozmowy i jest niezwykle ważny ponieważ praca z człowiekiem, niezależnie od jego wieku wymaga podejścia holistycznego.
Wywiad nie służy ocenie rodzica, ale jest niezbędnym elementem prawidłowej i rzetelnej diagnozy logopedycznej.
Dobrze przeprowadzony wywiad pozwala logopedzie nie tylko na poznanie właściwości rozwoju psychofizycznego dziecka, ale umożliwia również uchwycenie czynników warunkujących ten rozwój. Dokładna analiza informacji uzyskanych od rodziców czy opiekunów dziecka, może się również przyczynić do określenia przyczyn zaburzeń mowy.

mgr Joanna Marczak

Dodaj komentarz