Hipoterapia

Hipoterapia to metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej psycho-ruchowej, oddziałującej jednocześnie psycho – motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci jak i młodzieży czy dorosłych.

Jaki jest cel hipoterapii?

Celem terapii z koniem jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Stanowi ona jeden z elementów rehabilitacji leczniczej, jest prowadzona przez specjalistę na zlecenie i pod kontrolą lekarza.

Działania hipoterapii:

 • korygowanie postawy ciała,
 • regulacja napięcia mięśniowego
 • kontakt z przyrodą, działania motywacyjne,
 • doskonalenie równowagi, koordynacji,
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała,
 • zwiększanie poczucia własnej wartości,
 • zmniejszanie zaburzeń emocjonalnych,
 • rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych,
 • pobudzenie zmysłów,
 • wzmocnienie odporności,
 • zwiększenie wydolności organizmu,
 • kształtowanie poczucia własnej odrębności,
 • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi,
 • rozwijanie samodzielności,
 • zwiększenie możliwości lokomocyjnych

Hipoterapia najczęściej jest wykorzystywana w usprawnianiu pacjentów z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • stwardnieniem rozsianym,
 • wadami postawy,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • autyzmem,
 • uszkodzeniami analizatorów ( słuchu, nadwrażliwości dotykowej, wzroku),
 • zaburzeniami emocjonalnymi

Koń i jego ruch to niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości rehabilitacji psychoruchowej osób z niepełnosprawnością.

Easy Way

mgr Joanna Marczak

Czytaj dalejHipoterapia